© Ελληνικός Πολιτισμός

Να βρεις τα υποκείμενα των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις doc

αρχική ασκήσεις συντακτικού θεωρία για το υποκείμενο

Βρες τη σωστή απάντηση.