Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο doc


Εμείς χαρίσαμε τα βιβλία στη βιβλιοθήκη.
Ρήμα:χαρίσαμε πτώση αντ.

ή εμπρόθετο

άμεσο

ή έμμεσο

Υποκ. (ποιοι χαρίσαμε;)
Αντ. (τι χαρίσαμε;)
Αντ. (σε ποιον χαρίσαμε;)