Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο  


Ο αστυνομικός πέρασε στον ληστή τις χειροπέδες.
Ρήμα:πέρασε πτώση αντ.

ή εμπρόθετο

άμεσο

ή έμμεσο

Υποκ. (ποιος πέρασε;)
Αντ. (τι πέρασε;)
Αντ. (σε ποιον πέρασε;)


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός