Να διακρίνετε το οριστικό άρθρο και τους τύπους της κτητικής αντωνυμίας.

Να θυμάσαι ότι: το άρθρο συνοδεύει ένα όνομα και δεν μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο.
Η αντωνυμία αντικαθιστά ένα όνομα, συνεπώς στη θέση της αντωνυμίας μπορούμε να βάλουμε ένα όνομα.
1. Πήγαμε στο σπίτι της.
2. Περιμέναμε τους φίλους του.
3. Το καθιστικό του σπιτιού του είναι πολύ άνετο.
4. Μας έδειξε τις αγαπημένες φωτογραφίες της.
5. Τα λουλούδια του κήπου τους είναι πανέμορφα.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός