Να διακρίνετε τους τύπους του οριστικού άρθρου, της προσωπικής και της κτητικής αντωνυμίας.

Να θυμάσαι ότι: το άρθρο συνοδεύει ένα όνομα και δεν μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο.
Η αντωνυμία αντικαθιστά ένα όνομα, συνεπώς στη θέση της αντωνυμίας μπορούμε να βάλουμε ένα όνομα.
1. Αυτό το βιβλίο δεν το αγόρασα για τον Νίκο, αλλά για τον γιο της φίλης του.
2. Έδωσε τα παιχνίδια της κόρης του , που δεν τα έπαιζε πια, στον έρανο για τα παιδιά της Αφρικής.
3. Του ανακοίνωσαν την απόλυσή του και είναι στεναχωρημένος.
4. Στο τέλος της παράστασης τον χειροκρότησαν θερμά.
5. Τον επαινούν συνέχεια για τα ηρωικά κατορθώματά του.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός