Στο κείμενο που ακολουθεί να εντοπίσετε τα οριστικά και τα αόριστα άρθρα, τις προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες.

Να θυμάσαι ότι: το αόριστο άρθρο αναφέρεται σε κάτι γενικό που το αναφέρουμε για πρώτη φορά, το ορ. άρθρο συνοδεύει ένα όνομα και δεν μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο.
Η αντωνυμία αντικαθιστά ένα όνομα, συνεπώς στη θέση της αντωνυμίας μπορούμε να βάλουμε ένα όνομα.
Όταν ο βασιλιάς στην Πόλη αποφάσισε να χτίσει την Αγιά Σοφιά, κανένας τεχνίτης δεν μπόρεσε να του παρουσιάσει σχέδιο που να του αρέσει. Και όταν μια φορά πήγε να λειτουργηθεί ο βασιλιάς και απόλυσε η εκκλησία, κει που έπαιρνε το αντίδωρο από του Πατριάρχη το χέρι, έπεσε το αντίδωρο χάμω. Σκύβει να το πάρει, δεν το βρίσκει. Όταν άξαφνα βλέπει μια μέλισσα με το αντίδωρο στο στόμα της να πετά απ’ το παράθυρο. Βγάνει διαταγή, όποιος έχει μελίσσια να τα τρυγήσει, για να βρεθεί το αντίδερο. Και άλλος κανείς δεν το ’βρε, παρά ο Πρωτομάστορας, που σε μια κυψέλη είδε αντί για κερήθρα μια πανώρια εκκλησιά πελεκητή και στην άγια τράπεζά της το αντίδωρο. Την είχε φτιασμένη η μέλισσα με τη χάρη του αντίδωρου της προσφοράς. Αυτήν την εκκλησιά παρουσίασε ο πρωτομάστορας στον βασιλιά του, και ίδια μ’ αυτήν έκαμαν την Αγιά Σοφιά.

Λαϊκή αφήγηση.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός