Άσκηση για τη διάκριση εμπρόθετου άρθρου και εμπρόθετης αντωνυμίας.

Διάβασε τη θεωρία
Την τσάντα έδωσα όταν ήμασταν ταβέρνα.
Για να θυμίσω σου λέω ότι το άφησες πάνω τραπέζι.
Πίστεψέ με δεν ήταν κάθισμα. Πόσες φορές να πω.
Εγώ ‘λεγα ότι θα κρυώσουμε, αλλά εσύ επέμενες να με φέρεις βραχάκια.
Τις επιταγές έδωσα εγώ ο ίδιος και τις παρέδωσα υπαλλήλους σου.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός