Άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία - περιεχόμενο και την ποιότητα doc