Άσκηση στο σημείο στίξης «εισαγωγικά»

Κάνε κλικ δίπλα στη λέξη που νομίζεις ότι αριστερά ή δεξιά της πρέπει να υπάρχουν εισαγωγικά.

, λέω του Αντώνη, με , μου λέει, θα . Και γύρισε απ' την άλλη μεριά. Κάθε φορά που έπαιρνε αποβραδίς υπνωτικό, δεν ξυπνούσε εύκολα. είναι , του λέω, ένστικτό μου δε με γελάει ποτέ Κάθε φορά που ήταν να γίνει άσκηση μας ειδοποιούσαν εκ των προτέρων διά του Τύπου. είσαι κι εδώ , του λέω, συναγερμός κι έχουμε .