Άσκηση στα σημεία στίξης: κόμμα, εισαγωγικά, πάνω τελεία, διπλή τελεία, τελεία.

Κάνε κλικ στη λέξη που νομίζεις ότι πρέπει να μπει κόμμα, εισαγωγικά, πάνω τελεία, διπλή τελεία, τελεία. Πρέπει να βάλεις 27 σημεία στίξης.

ό,τι μαθαίναμε να το βλέπαμε και να το αγγίζαμε ή να το ζωγραφίζαμε σ' ένα χαρτί γεμάτο αι τα μάτια μας αταξίες δε μήτε μήτε φωνές στο και σταυρό τα αι στο όταν δούμε να του φιλούμε το μάτια σας γιατί κοιτάχτε είπε και μας έδειξε το λέω θα δείτε Κι αλήθεια όταν κάναμε καμιά αταξία ή όταν δεν ήταν στα κέφια μας μας κατέβαζε τα πανταλονάκια και μας έδερνε κατάσαρκα με το κι όταν βαριόταν να μας έδινε βουρδουλιές στ' ωσότου έβγαινε