3η άσκηση στο σημείο στίξης «κόμμα»

Κάνε κλικ δίπλα στη λέξη που νομίζεις ότι δεξιά της πρέπει να υπάρχει κόμμα. Θα πρέπει να βρεις 17 κόμματα.

Με βάση τη μορφή τους ο Νικόλαος Πολίτης κατέταξε τα δημοτικά τραγούδια σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) τα καθαρώς λυρικά ή εκείνα δηλαδή που τον την ουσία τους αποτελεί η έκφραση του συναισθήματος ( θαυμασμός) και β) τα επικολυρικά ή εκείνα δηλαδή που κύριο σκοπό τους έχουν να μας με τρόπο μια μια ένα μύθο. Πυρήνας δηλαδή των τραγουδιών της κατηγορίας αυτής είναι η διήγηση. Τα διηγηματικά αυτά τραγούδια χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: σε όσα αναφέρονται γενικά στη δημόσια ζωή ( θρήνοι για την άλωση πόλεων κ.λπ.), σε όσα αναφέρονται σε εκδηλώσεις και συνήθειες της ιδιωτικής ζωής (της της αγάπης κ.λπ.) και τέλος στις παραλογές.