Σε ποιες περιπτώσεις το ρήμα είναι συνδετικό και σε ποιες όχι;