Να αναγνωριστεί το είδος των ονοματικών προτάσεων doc

αρχική νέα ελληνική γλώσσα  ονοματικές προτάσεις