Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων doc

αρχική νέα ελληνική γλώσσα  ονοματικές προτάσεις