Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με μια από τις εξής λέξεις: (ότι, πως, που, ό,τι, πώς, πού) doc

α. Θυμάσαι, όταν ήμασταν μικροί, φοβόμασταν το σκοτάδι;
β. έχεις βάλει το βιβλίο μου; Δεν το βρίσκω.
γ. Σ’ αυτό το μαγαζί βρίσκεις μπορείς να φανταστείς.
δ. Με ρώτησε λέγεται το κουτί στα αγγλικά.
ε. Έμαθα πήρες προαγωγή.
στ. Η είδηση ο καιρός πρόκειται να χαλάσει τον ανάγκασε να αλλάξει τα σχέδιά του.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός