Να βρεθεί το είδος των ονοματικών προτάσεων doc

αρχική νέα ελληνική γλώσσα  ονοματικές προτάσεις

Διάλεξε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.
Μου είπε ότι θα μου αγοράσει ποδήλατο.
Αποφασίσαμε να πάμε εκδρομή.
Φοβάμαι μήπως πάρω άσχημους βαθμούς.
Δεν ξέρω ποιο δρόμο να ακολουθήσω.
Δε μου είπες πού έβαλες το βιβλίο μου.
Αγωνιούσε μην πάθαμε τίποτα.
Πόσο θα ήθελα να φάω ένα γλυκάκι!
Πιστεύω πως έγραψα καλά στο διαγώνισμα.
Νιώθω να με αφήνουν οι δυνάμεις μου.
Δε βαρέθηκες να με ρωτάς αν σε πιστεύω.