Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσεις το σύνδεσμο ή το μόριο που λείπει και να βρεις το είδος της δευτερεύουσας πρότασης. doc

Πρόταση

Είδος

Με ρωτούσε συνέχεια βρίσκεται το σπίτι μου.
Ο Οδυσσέας πρέπει αγαπούσε πολύ την Πηνελόπη.
Δεν ξέρω να λύσω την άσκηση.
Το ξέρω με αγαπάς.
Φοβόμουν δε γράψω καλά στο διαγώνισμα.
Πήρα την απόφαση φύγω.
Το ξέρεις γίνεσαι βαρετός με αυτά τα χαζά αστεία.
Είναι ανεξήγητο το άγχος σου δε φτάσει το γράμμα.
Τόση ώρα μου έλεγε έκανε το καλοκαίρι!


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός