Άσκηση ορθογραφίας των ουδέτερων ουσιαστικών σε: -ίο, -ύο, -είο, -οίο

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας το σωστό γράμμα από την αναδυόμενη λίστα.
Έχω αφήσει το βιβλο πάνω στο θρανο μέσα στο γραφο.
Δεν μπορείς να ανοίξεις κουρο αν δεν έχεις το απαραίτητο πτυχο.
Έκανε πολύ κρο στο κατάστρωμα του πλου.
Με τις τιμές που έχει δεν είναι παντοπωλο αλλά φαρμακο.
Εξαιτίας της έλλειψης δίνουν τη βενζίνη με το δελτο.
Πήγε το αυτοκίνητο στο συνεργο.
Το μόνο που χαλάει το τοπο είναι εκείνο το σφαγο.
Είδες τι μεγάλο ψυγο που έχει το κρεοπωλο!