Άσκηση ορθογραφίας των ουδέτερων ουσιαστικών σε -ιο, ειο (προπαροξύτονα)

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας το σωστό γράμμα από την αναδυόμενη λίστα.
Πήγαμε και φάγαμε σ' ένα υπόγο εστιατόρο.
Ο Σωκράτης πέθανε πίνοντας κώνο, δηλαδή δηλητήρο.
Τώρα είμαστε στο Πυθαγόρο και στη συνέχεια θα πάμε στο Ηράκλο.
Έχτισαν ένα φυλάκο κοντά στο ηφαίστο.
Πήρε μετάλλο στο ακόντο.
Μετά το Λύκο ασχολήθηκε με το εμπόρο.