Άσκηση ορθογραφίας των ουδέτερων ουσιαστικών σε -όνι, ώνι και -τήρι, -τύρι

προηγούμενη
Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας το σωστό γράμμα από την αναδυόμενη λίστα.
Από τα φρούτα μου αρέσει πολύ το πεπνι και το κυδνι.
Μα τι κωθνι! Για να φωτογραφήσει το παγνι άφησε το τιμνι του αυτοκινήτου!
Κάθε πρωί η γιαγιά μου μου έφερνε ψωμοτρι κι ένα ποτρι γάλα.
Η Μυτιλήνη είναι φημισμένη για το λαδοτρι.
Το τρυπητρι σου είπα να φέρεις όχι το χτυπητρι!


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός