Άσκηση ορθογραφίας των ουδέτερων ουσιαστικών σε -ίδι, -ύδι, -είδι

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας το σωστό γράμμα από την αναδυόμενη λίστα.
Στο τελευταίο μας ταξδι πήγαμε στο Ναύπλιο και είδαμε το Παλαμδι.
Δε μου αρέσει ούτε ξδι ούτε το κρεμμδι.
Αναγκάστηκε ν' ανοίξει την πόρτα με το αντικλδι.
Η ταινία ήταν χάλια. Είχε μόνο γροθδι και πιστολδι.
Το μαργαριτάρι δημιουργείται στο στρδι.
Το δαχτυλδι της είχε μια πέτρα μεγάλη σαν καρδι.