Άσκηση ορθογραφίας των θηλυκών ουσιαστικών σε ιά / ειά

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας το σωστό γράμμα από την αναδυόμενη λίστα.
Φέτος η σοδά από τις ελές κι από τις μηλές δεν ήταν καλή.
Δεν έχεις καμιά δουλά σ' αυτή τη γειτονά.
Δεν έχει γιατρά ο καημός της ξενιτάς.
Η εξάρτηση από την τεχνολογία είναι η νέα μορφή σκλαβάς.
Αν και ήταν κορίτσι της παντράς δεν έβγαλε μιλά με όσα της κάνανε.