Άσκηση ορθογραφίας των θηλυκών ουσιαστικών σε ία / εία

Συμπλήρωσε το κενά επιλέγοντας το σωστό γράμμα από την αναδυόμενη λίστα.
Πήγαμε στην πορα κατά της μουσικής πειρατας μαζί με τη θα μου.
Στη διάρκεια της εφηβας δημιουργούνται οι πιο στενοί δεσμοί φιλας.
Δουλεύει σε μια εταιρα με αντικείμενο την υγα με πολύ μεγάλη πελατα.
Είναι αδικα ενώ ήταν τόσο νέος να τον βγάλουν σε εργασιακή εφεδρα.
Η Ελευθερα θα σπουδάσει Χημα, ενώ η Βασιλα θα σπουδάσει Ιστορα.
Η Τρα βρίσκεται στη σημερινή Τουρκα.