Άσκηση ορθογραφίας των θηλυκών ουσιαστικών σε -ία, -εία (παροξύτονα)

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας το σωστό γράμμα από την αναδυόμενη λίστα.
Αλλιώς γράφεται η πορα κι αλλιώς η αεροπορα.
Αντιμετώπισε πολλές δυσκολες κατά τη διάρκεια της προεδρας της ομάδας.
Ξεκίνησε νέα θεραπα για το γνωστό πρόβλημα με την υγα του.
Αυτό δεν είναι ερμηνα όσων είπα αλλά παρερμηνα.
Τελικά ανέλαβε την κηδεμονα των παιδιών η θεία τους.
Η Διεθνής Αμνηστα πραγματοποίησε περιοδα για την ενημέρωση του κοινού.
Ήταν σκέτη μαγα η χθεσινή παράσταση.