Άσκηση ορθογραφίας των θηλυκών ουσιαστικών σε -ια, -εια, -οια

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας το σωστό γράμμα από την αναδυόμενη λίστα.
Η ομόνα κτίζει σπίτι κι η διχόνα το χαλάει.
Πήγαμε στη Χαλκίδα που είναι στην Εύβα να δούμε την παλίρρα.
Έκανε διάφορες ενέργες στη διάρκα της χρονιάς.
Η αλήθα είναι ότι έχει τέτοια άγνα των γεγονότων που έμεινα άναυδη.
Με ευσέβα προσκύνησαν την εικόνα οι πιστοί.
Δήλωσε ασθένα και δεν ήρθε στη δουλειά του.
Μαζί με την Γαλάτα πήγαμε στην Ερέτρα.