Άσκηση ορθογραφίας των ρημάτων σε εύω-έβω, αύω-άβω

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.
ανάω
αναπω
ράω
γυρω
σκάω
απολω
πω
κλέω
χαζω
σέομαι