Άσκηση ορθογραφίας των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω doc

Αρχική Νέα  ορθογραφία  

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.
ζεστνω μνω γδρνω
πρνω αγκαλζω αδζω
νευρζω μζω φρνω
δνω πλνω μονζω
χρζομαι νζομαι νευρζω