Ορθογραφία των ρημάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.
κλνω την πόρτααφνωγδνωδνω
κλνω το ρήμα ντνω σβνω τνω
λνω ξνω φτνω στνω
χνω ψνω πνω ευκολνω
διευθνω αμνομαι μολνω αμβλνω