Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας τα ουσιαστικά της παρένθεσης στην κατάλληλη πτώση.

α. Από το σύνολο των καθηκ (καθήκον) των γον (γονιός) κυρίαρχη θέση κατέχει η αγορά υγιεινών προϊ (προϊόν) για τα παιδιά τους.
β. Η κοσμετολογία χρησιμοποιεί τα οξ (οξύ) φρούτα για τη διατήρηση της νεανικότητας του δέρματ (δέρμα).
γ. Το λάδι αποτελεί την αιχμή του δόρ (δόρυ) για την υγιεινή διατροφή.
δ. Η υγιεινή αποτελεί βασική φροντίδα των εμπ (έμπορος) φρέσκων τροφ (τρόφιμα).
ε. Η εταιρία μας διαθέτει τα προϊ (προϊόν) στη διάθεση του κοιν (κοινό) μετά από συνεχείς ελέγχ (έλεγχος) για την αποφυγή δυσάρεστων επιπλοκ (επιπλοκή).
στ. Παρακάμψαμε την περιοχή των ελαιών (ελαιώνας) και φτάσαμε στους πορτοκλαεών (πορτοκαλεώνας). Εκεί ξεφύγαμε της προσοχής των αγροφυλ (αγροφύλακας) και των κατ (κάτοικος) και αφού πηδήσαμε τους μαντρότοιχους των λαχαν (λαχανόκηπος), αρχίσαμε να κόβουμε ό,τι τραβούσε η όρεξή μας.