Να βρείτε το είδος του σύνδεσμου και την κατηγορία στην οποία ανήκει.

 

είδος σύνδεσμου

παρατακτικός ή
υποτακτικός

και
αλλά
όταν
είτε
μολονότι
επειδή
για να
μήπως
αν
λοιπόν


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός