Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. doc

Δες τη θεωρία:

ρήμα συζυγία
μιλώ
θλίβομαι
χτυπιέμαι
κατεβαίνω
ακουμπώ
καλούμαι
τρώω
αφήνω
κοιτάζω
γλεντώ