Άσκηση για το τελικό ν

Διάλεξε από τις προτεινόμενες απαντήσεις τη σωστή για την κάθε περίπτωση

Ο τσάρος αποκήρυξε επανάσταση και επέτρεψε είσοδο τουρκικού στρατού στις Ηγεμονίες για καταστολή της. Ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε‘ πιεζόμενος από σουλτάνο αφόρισε όσους συμμετείχαν κίνημα. Η ήττα, ωστόσο, στο Δραγατσάνι αποφεύχθηκε. Ο Yψηλάντης πέρασε στην Αυστρία όπου οι αρχές συνέλαβαν.
Οι προΰποθέσεις για επιτυχία της ελληνικής επανάστασης ήταν σαφώς καλύτερες νότιο ελλαδικό χώρο· δεδομένη στιγμή (1820-1822) μεγάλο μέρος των οθωμανικών δυνάμεων ήταν απασχολημένο πόλεμο εναντίον του Αλή πασά της Ηπείρου. Πολυάριθμοι Φιλικοί προετοίμαζαν και ανέμεναν ξεσηκωμό. Πολλοί Έλληνες διέθεταν σημαντική εμπειρία ένοπλων συγκρούσεων τόσο ξηρά όσο και θάλασσα.
Επαναστάσεις ξέσπασαν Μάρτιο του 1821 σε διάφορα σημεία της Πελοποννήσου, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία.