Σχημάτισε τους χρόνους του ρήματος ντύνω στην ενεργητική και παθητική φωνή

χρόνοιενεργητικήπαθητική
ενεστώτας ντύνωντύνομαι
παρατατικόςέντυ ντυ
εξακολουθητικός μέλ.θα ντύ θα ντύ
αόριστοςέντυ ντύ
στιγμιαίος μέλ.θα ντύ θα ντυ
παρακείμενοςέχω ντύ έχω ντυ
υπερσυντέλικοςείχα ντύ είχα ντυ
συντελεσμένος μέλ.θα έχω ντύ θα έχω ντυ