Σχημάτισε τους χρόνους του ρήματος ντύνω στην ενεργητική και παθητική φωνή doc

χρόνοιενεργητικήπαθητική
ενεστώτας ντύνωντύνομαι
παρατατικόςέντυ ντυ
εξακολουθητικός μέλ.θα ντύ θα ντύ
αόριστοςέντυ ντύ
στιγμιαίος μέλ.θα ντύ θα ντυ
παρακείμενοςέχω ντύ έχω ντυ
υπερσυντέλικοςείχα ντύ είχα ντυ
συντελεσμένος μέλ.θα έχω ντύ θα έχω ντυ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός