Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός