Επανάληψη στην αρχαϊκή εποχή

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. © Νίκος Κετσετζόγλου

αρχική ιστορία πόλη κράτος