Άσκηση στην ηγεμονία της Σπάρτης

 © Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός