Τα κυκλαδικά ειδώλια


Το διπλανό ειδώλιο αναπαριστά
Υπήρχαν ανδρικά ειδώλια;
Οι Κυκλαδίτες τοποθετούσαν τα ειδώλια σε .
Είμαστε 100% σίγουροι ότι παριστάνουν θεούς;
Έχουν μικρό πάχος;
Στέκονταν όρθια;
Διακρίνονται όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου;
Στην αρχαιότητα ήταν βαμμένα;