Μικρή επανάληψη για τον Κυκλαδικό πολιτισμό

Ο Κυκλαδικός πολιτισμός αναπτύχθηκε κατά την 3η και 2η χιλιετία π.Χ., δηλαδή στην Εποχή του . Σε αυτό συνέβαλε α) το κλίμα τους και β) η ιδιαίτερα προνομιακή τους θέση, δηλαδή τα νησιά των Κυκλάδων αποτελούν ένα είδος φυσικής ανάμεσα στην την Ελλάδα και την Κρήτη. Περίπου το 2300 π.Χ. ορισμένοι οικισμοί . Αυτό έγινε γιατί εμφανίστηκαν νέοι πληθυσμοί, που προέρχονταν πιθανόν από τη Μικρά Ασία. Περίπου το π.Χ., όταν μεγάλοι κυκλαδικοί οικισμοί καταστρέφονται από σεισμό, οι Κυκλάδες περνούν στη σφαίρα επιρροής των , ενώ γύρω στο π.Χ. στις Κυκλάδες κυριαρχούν οι . Και οι δύο λαοί επηρεάζουν τους Κυκλαδίτες μεταδίδοντας στα νησιά τα χαρακτηριστικά του δικού τους πολιτισμού στην τεχνολογία, την τέχνη και τη θρησκεία.© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός