Άσκηση για τα μινωικά ανάκτορα

Διάλεξε την απάντηση που θεωρείς σωστή από την αναδυόμενη λίστα.

Τα μινωικά ανάκτορα είναι μεγάλα συγκροτήματα κτιρίων, αποτελούνται δηλαδή από πολλές πτέρυγες δωματίων και είναι τα διοικητικά, οικονομικά, και κέντρα της περιοχής στην οποία βρίσκονται. Παρά τις επιμέρους διαφορές όλα τα μινωικά ανάκτορα έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:
Έχουν προσανατολισμό στον άξονα .
Έχουν μία ορθογώνια κεντρική . Γύρω της αναπτύσσονται οι πτέρυγες των δωματίων. Ήταν , είχαν μεγάλες κλίμακες, φωταγωγούς, σύστημα και και αρκετοί χώροι τους έφεραν . Από αυτές αντλούμε πλήθος πληροφοριών για πολλές από τις πτυχές της ζωής των Μινωιτών. Δεν ήταν .
Τα ανάκτορα ήταν η κατοικία του της ευρύτερης περιοχής, όπου συγκεντρωνόταν η παραγωγή και τα εμπορεύματα για να διατεθούν στο εσωτερικό του νησιού ή στο εξωτερικό. Ήταν επίσης κέντρα κατασκευής πολύτιμων αντικειμένων και καλλιτεχνημάτων, καθώς και κέντρα, όπου μαζευόταν πλήθος κόσμου με την ευκαιρία διαφόρων τελετών. Στα ανάκτορα δηλαδή ζούσε, κυκλοφορούσε και εργαζόταν μεγάλος αριθμός αξιωματούχων, υπαλλήλων και τεχνιτών.© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός