Να γράψετε τους τύπους αορίστου β΄ των ρημάτων βάλλω, μανθάνω, λαμβάνω, ὁρῶ που ζητούνται doc

βάλλωμανθάνωλαμβάνωὁρῶ
β΄ πληθ. ευκτ.
ονομ. εν. αρσ. μτχ.
β΄ εν. υποτ.
α΄ πληθ. οριστ.
β΄ πληθ. προστ.
απαρ.