τυγχάνω, ἄγω, ἔρχομαι, εἰσφέρω, λέγω: Να γράψετε τους τύπους αορίστου β΄ των ρημάτων doc


ΕγκλίσειςΠρόσωπατυγχάνω ἄγωἔρχομαι εἰσφέρωλέγω
οριστικήβ΄ εν.
οριστικήγ΄ πληθ.
υποτακτικήβ΄ εν.
υποτακτικήγ΄ πληθ.
ευκτική β΄ εν.
ευκτική γ΄ πληθ.
προστακτικήβ΄ εν.
προστακτικήγ΄ πληθ.