Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα με τις αυτοπαθητικές αντωνυμίες. doc

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
α΄ πρόσωπο β΄ πρόσωπο γ΄ πρόσωπο
αρσενικό θηλυκό αρσενικό θηλυκό αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
γεν.ἐμαυτοῦ ἑαυτοῦ
δοτ. ἐμαυτῇ ἑαυτῇ
αιτ.ἐμαυτὸνσεαυτὸν σεαυτὴν ἑαυτὸνἑαυτὴν
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
α΄ πρόσωποβ΄ πρόσωπο
αρσενικόθηλυκό

αρσενικό

θηλυκό
γεν. ὑμῶν αὐτῶν
δοτ.ἡμῖν αὐτοῖς

αιτ.ἡμᾶς αὐτὰς ὑμᾶς αὐτοὺς
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
γ΄ πρόσωπο
αρσενικόθηλυκό ουδέτερο
γεν.
δοτ.
αιτ. ἑαυτοὺς ή σφᾶς αὐτοὺς