Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους τύπους του μέλλοντα ενεργητικής και μέσης φωνής του ρήματος ἀγγέλλω. άσκηση

© Νικόλαος Μυλωνάς

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΦΩΝΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
Πρόσωπα ΟριστικήΕυκτικήΟριστική Ευκτική
α΄ εν.
β΄ εν.
γ΄ εν.
α΄ πληθ.
β΄ πληθ.
γ΄ πληθ.