Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους τύπους του αορίστου ενεργητικής φωνής του ρήματος κρίνω. άσκηση

© Νικόλαος Μυλωνάς

ΠρόσωπαΟριστικήΥποτακτικήΕυκτική Προστακτική
α΄ εν.
β΄ εν.
γ΄ εν.
α΄ πληθ.
β΄ πληθ.
γ΄ πληθ.