Αφού συμπληρώσετε το σταυρόλεξο με τους κατάλληλους τύπους που ζητούνται, στην έγχρωμη στήλη θα εμφανιστεί ένα ουσιαστικό της α΄ κλίσης άσκηση

1                               
  2            
  3            
4              
  5            

1. β΄ εν. ευκτ. μέλλ. ε.φ. του ρ. σημαίνω
2. β΄ εν. προστ. αορ. ε.φ. του ρ. μαραίνω
3. β΄ εν. οριστ. αορ. μ.φ. του ρ. νέμω
4. γ΄ πληθ. ευκτ. αορ. ε.φ. του ρ. κρίνω
5. απαρ. αορ. ε.φ. του ρ. ἀμύνω


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός