Να κλίνεις την οριστική του παρατατικού των ρημάτων που ακολουθούν: άσκηση

© Μαρία Σκαρλάτου, Φιλόλογος ΕΑΕ

 
ἀκούωκαταγράφωθύωδιώκω
κου κατγραφθυδίωκ
κου κατγραφθυδίωκ
κου κατγραφθυδίωκ
κού κατγράφθύδιώκ
κού κατγράφθύδιώκ
κου κατγραφθυδίωκ© Ελληνικός Πολιτισμός