Να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης μεταξύ των παρακάτω προτάσεων (2η)

 


© Ελληνικός Πολιτισμός - Γιάννης Παπαθανασίου