Άσκηση μετάφρασης A7ης ενότητας,
Η λύση του Γόρδιου δεσμού

η ενότητα

α' μέρος

β' μέρος

γ' μέρος

δ' μέρος

 

© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός