ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ερωτήσεις κατανόησης σωστού λάθους


 

Α' τάξη

2ης © Νικόλαος Μυλωνάς

3ης © Νικόλαος Μυλωνάς

4ης © Νικόλαος Μυλωνάς

5ης © Νικόλαος Μυλωνάς

6ης © Νικόλαος Μυλωνάς

7ης © Νικόλαος Μυλωνάς

8ης © Νικόλαος Μυλωνάς

9ης © Νικόλαος Μυλωνάς

10ης © Νικόλαος Μυλωνάς

11ης © Νικόλαος Μυλωνάς

13ης © Νικόλαος Μυλωνάς

 

 

 

 

Β' τάξη

2ης © Νικόλαος Μυλωνάς

3ης © Νικόλαος Μυλωνάς

4ης © Νικόλαος Μυλωνάς

5ης © Νικόλαος Μυλωνάς

6ης © Νικόλαος Μυλωνάς

7ης © Νικόλαος Μυλωνάς

8ης © Νικόλαος Μυλωνάς

Γ' τάξη

 

 

 

 

Κάθε προσφορά σε διαγωνίσματα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι ευπρόσδεκτη.

Διεύθυνση επικοινωνίας:

διεύθυνση