ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ερωτήσεις για την κατανόηση και τη μετάφραση των σχολικών κειμένων


 

Α' τάξη

02ης κατανόησης

02ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

02ης μετάφρασης

03ης κατανόησης

03ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

03ης μετάφρασης

04ης κατανόησης

04ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

04ης μετάφρασης

05ης κατανόησης

05ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

05ης μετάφρασης

06ης κατανόησης

06ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

06ης μετάφρασης

07ης κατανόησης

07ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

07ης μετάφρασης

08ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

09ης κατανόησης

09ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

09ης μετάφρασης

10ης κατανόησης

10ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

10ης μετάφρασης

11ης κατανόησης

11ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

11ης μετάφρασης

13ης κατανόησης

13ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

13ης μετάφρασης

 

 

 

 

Β' τάξη

02ης κατανόησης

02ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

02ης μετάφρασης

03ης κατανόησης

03ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

03ης μετάφρασης

04ης κατανόησης

04ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

04ης μετάφρασης

05ης κατανόησης

05ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

05ης μετάφρασης

06ης κατανόησης

06ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

06ης μετάφρασης

07ης κατανόησης

07ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

07ης μετάφρασης

08ης κατανόησης

08ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

08ης μετάφρασης

09ης κατανόησης

09ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

09ης μετάφρασης

11ης κατανόησης

11ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

11ης μετάφρασης

12ης κατανόησης

12ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

12ης μετάφρασης

13ης κατανόησης

13ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

13ης μετάφρασης

16ης κατανόησης

16ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

16ης μετάφρασης

Γ' τάξη

01ης κατανόησης

01ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

01ης μετάφρασης

02ης κατανόησης

02ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

02ης μετάφρασης

04ης κατανόησης

04ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

04ης μετάφρασης

06ης κατανόησης

06ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

06ης μετάφρασης

08ης κατανόησης

08ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

08ης μετάφρασης

09ης κατανόησης

09ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

09ης μετάφρασης

10ης κατανόησης

10ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

10ης μετάφρασης

11ης κατανόησης

11ης κατανόησης © Νικ. Μυλωνάς

11ης μετάφρασης

Αρριανός 1.13.3-7 μετάφρασης α'

Αρριανός 1.13.3-7 μετάφρασης β'

Αρριανός 1.15.3-5 μετάφρασης

Αρριανός 1.15.6-8 μετάφρασης

Αρριανός 1.16.4-7 μετάφρασης

 

 

 

 

Κάθε προσφορά σε διαγωνίσματα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι ευπρόσδεκτη.

Διεύθυνση επικοινωνίας:

διεύθυνση