Αρχαία ελληνική μυθολογία

Κύκλος του Ηρακλή

ΟΪΚΛΗΣ ή ΟΙΚΛΗΣ
Ο Οϊκλής ήταν Αργείος, γιος του Μάντιου ή του Αντιφάτη, και οι δυο γιοι του Μελάμποδα, από το γένος του Κρηθέα και της Τυρώς. Ήταν, επομένως, εγγονός του Μελάμποδα (όχι γιος του όπως αναφέρει ο Ευστάθιος, Σχ. Ιλ. τόμ. Ι, σ. 445, που τον αναφέρει ως Ιοκλή). Μητέρα του ήταν η κόρη του Ιπποκόωντα Ζευξίππη και γυναίκα του η Υπερμνήστρα, κόρη του Θέσπιου, από τον οποίο απέκτησε τον Αμφιάραο, την Ιφιάνειρα και την Πολύβοια. Φαίνεται ότι κατοικούσε στην Αρκαδία, απ’ όπου πέρασε ο εγγονός του Αλκμέωνας κυνηγημένος από τις Ερινύες για τον φόνο της μητέρας του Εριφύλης. Ο Παυσανίας βεβαιώνει ότι ο τάφος του βρισκόταν στην Αρκαδία (8.36.6) και τον ταυτίζει, όπως και άλλοι, με τον Οϊκλή που συνόδευσε τον Ηρακλή στην εκστρατεία του εναντίον της Τροίας. Σε αυτόν τον Οϊκλή εμπιστεύτηκε ο Ηρακλής τη φύλαξη των πλοίων και ο ίδιος με τα υπόλοιπα παλικάρια επιτέθηκε στην πόλη. Ο βασιλιάς της Τροίας Λαομέδοντας, πλησιάζοντας στα πλοία με τον στρατό του, σκότωσε πάνω στη μάχη τον Οϊκλή, εκδιώχθηκε όμως από τους άνδρες του Ηρακλή και κλείστηκε μέσα στην πολιορκημένη πόλη. Ο Σοφοκλής έγραψε τραγωδία από την οποία σώθηκε μόνο ο τίτλος Ἰοκλῆς ή Οἰκλῆς (fr. 299), μάλλον για τις περιπέτειες και τον θάνατό του στην Τροία.


Σχετικά λήμματα

ΑΜΦΙΑΡΑΟΣδεσμός, ΕΡΙΝΥΕΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΘΕΣΠΙΟΣ ή ΘΕΣΤΙΟΣ, ΛΑΟΜΕΔΟΝΤΑΣ, ΜΕΛΑΜΠΟΔΑΣδεσμός